Cultuurcentrum Brugge

Klik hier voor de volledige privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens


De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Brugge houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is.

 

U hebt het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. 

 

De Stad Brugge verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend onder de naam 'Privacycommissie')

Verkoopsvoorwaarden - online ticketverkoop

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ticketverkoop via deze online website ontworpen door Cultuurcentrum Brugge (Stad Brugge).  Cultuurcentrum Brugge biedt tickets te koop aan voor hun eigen programmering of in opdracht van organisatoren die een voorstelling organiseren in een van de theaterzalen die door Cultuurcentrum Brugge worden beheerd. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de opstelling, het verloop, de kwaliteit van de voorstelling. Wijzigingen van datum, beschikbaarheid of annulatie van een evenement worden steeds gecommuniceerd. In deze gevallen krijgen de tickethouders steeds de mogelijkheid om de tickets terugbetaald te krijgen. 

 

Cultuurcentrum Brugge kan ook handelen als dienstverlener voor externe organisatoren van activiteiten en evenementen in de locaties van Cultuurcentrum Brugge. Cultuurcentrum Brugge kan hiervoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen door de externe organisatoren van data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen. De eventuele aansprakelijkheid van Cultuurcentrum Brugge is dan ook beperkt tot de verkoop en distributie van tickets. 

 

De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt. De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden wanneer de betaling van een bestelling plaatsvindt. 

 

Verkoopsvoorwaarden:

 

1. Plaatsen van een bestelling
 

De tickets worden geboekt van het ogenblik van het aanvaarden van uw betaling. Na de betaling wordt tevens een bevestigingsmail, met de details van uw boeking, verzonden.

Gelieve uw spam of ongewenste mails na te kijken, wanneer u de bevestigingsmail niet ontvangt binnen de dag van uw boeking. Indien u deze niet kan vinden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen. Mogelijk is er iets verkeerd gelopen tijdens uw boeking.

Indien u koos om uw tickets als e-tickets te ontvangen (elektronische tickets die u zelf kan afdrukken), indien deze optie beschikbaar is bij de voorstelling, dan worden de tickets eveneens verzonden als bijlage (PDF) in uw bevestigingsmail.

 

2. Betaling
 

Bij betaling met bankkaart, kredietkaart of via de homebankingmogelijkheden van Mollie, is er sprake van onmiddellijke betaling. U ontvangt van Mollie een mail met uw betaalgegevens. Kort daarna ontvangt u tevens onze bevestigingsmail.

Mollie is de betaalinstelling die alle online-verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt.

 

3. Levering
 

E-ticket (PAH ticket)

Na uw aanvaarde betaling, krijgt u naast de mail van Mollie, kort daarna een bevestigingsmail. In deze mail krijgt u een overzicht van uw bestelling en worden de e-tickets als bijlage in PDF meegenomen.
Per aangekocht ticket zit een afzonderlijke PDF die u thuis dient af te drukken en mee te brengen naar de toegangscontrole waar de voorstelling plaats zal vinden.

Een e-ticket bevat een barcode en kan slechts 1 keer gescand worden. Deze is uniek per ticket. Een kopie maken heeft bijgevolg geen zin. Van zodra fraude geconstateerd wordt, zal dit juridisch vervolgd worden.

Wanneer een e-ticket mogelijk is, worden geen extra kosten aangerekend.

Om uw e-tickets af te kunnen drukken moet u beschikken over een PDF-reader. Deze software kan u gratis op het internet vinden.

Bij het afdrukken van e-tickets zorgt u voor een duidelijke afdruk (op wit papier). Bij een slechte afdruk kan mogelijks uw QR-code niet ingelezen worden door de scanner.

 

4. Terugbetaling
 

Tickets worden niet terugbetaald, ook niet in geval van verlies, schade of diefstal.

 
Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd. Terugbetaling omwille van niet-opgehaalde tickets of niet-aangekomen tickets via de post is eveneens niet mogelijk.

Verzendkosten worden nooit terugbetaald.

 

5. Ruil
 

Tickets kunnen niet geruild worden.

 

6. Misbruik
 

De kopers van tickets van voorstellingen zullen zich onthouden van de verkoop van deze producten tegen woekerprijzen Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs vastgelegd door Cultuurcentrum Brugge. Wanneer verkochte producten te koop worden gesteld tegen woekerprijzen, dan zullen de houders van deze producten de toegang tot de desbetreffende activiteit worden geweigerd.

 

Namaak of een kopie van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden.

 

7. Wijzigingen
 

Indien de zaalhuurder/organisator/producent de inhoud of de datum van het evenement wijzigt of het evenement annuleert, dan is het de zaalhuurder/organisator/producent die beslist of en tegen welke voorwaarden tickets en eventuele bijkomende kosten kunnen worden terugbetaald of omgeruild. Afhankelijk van de overeenkomst tussen Cultuurcentrum Brugge en de zaalhuurder/organisator/producent zal de terugbetaling of omruiling al dan niet gebeuren via Cultuurcentrum Brugge.
De klant wordt tijdig op de hoogte gesteld door ofwel de organisator, of door Cultuurcentrum Brugge van de te volgen procedure. Verkoop derden

 

8. Overzicht kosten
 

Verzendkosten

Op e-tickets worden geen kosten aangerekend voor verzending.

 

E-tickets kunnen gratis opnieuw verzonden worden of via ‘uw account’ op de ticketpagina opgevraagd worden. Daar kunt u een overzicht vinden van uw bestellingen via de ticketwebsite en de e-tickets zelf opnieuw afdrukken. Opgelet, deze zijn slechts 1 keer bruikbaar, zelfs bij meerdere afdrukken. Fraude zal juridisch vervolgd worden.

 

E-tickets aan de balie herafdrukken
Wanneer u uw e-tickets aan de balie van In&Uit wenst te laten afdrukken, wordt hiervoor een kost aangerekend van 1 euro/ticket.

 

9. Opvolgen bestelling
 

Voor informatie over uw bestelling kan u steeds terecht bij Cultuurcentrum Brugge of de organisator/producent zelf. 
De contactgegevens van Cultuurcentrum Brugge kan u op het einde van deze voorwaarden vinden.

 

10. Klachten
 

Bij eventuele klachten verzoeken wij u die aangetekend te versturen naar Cultuurcentrum Brugge (contactgegevens onderaan). Formuleer klaar en duidelijk uw klacht. Geef indien mogelijk zoveel mogelijk gegevens door zoals klantnummer, bevestigingsmail.

 

11. Privacy
 

Hiervoor verwijzen we naar de privacyverklaring op onze website www.ccbrugge.be . Deze maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden. 

 

Cultuurcentrum Brugge kan ook handelen als dienstverlener voor externe organisatoren van activiteiten en evenementen in de locaties van Cultuurcentrum Brugge. In dat geval kan de externe organisator gebruik maken van de persoonsgegevens van de tickethouders van het evenement georganiseerd door de externe organisator. In dat geval verwijzen we naar de privacyverklaring van de betreffende externe organisator.

 

12. Algemeen
 

De verhoudingen tussen de opdrachtgever en Cultuurcentrum Brugge zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Beide partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk e-mail en fax als bewijsmiddel.

De niet-uitoefening door Cultuurcentrum Brugge of de organisator van rechten zoals bepaald in deze verkoopsvoorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van het recht dit wel te doen in de toekomst.

Cultuurcentrum Brugge en de organisator hebben het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. De datum waarop deze gewijzigde voorwaarden van kracht worden staat steeds vermeld in de titel.

 

13. Contactgegevens
 

·         Cultuurcentrum Brugge (Stad Brugge), Burg 12, 8000 Brugge

per mail via: culltuurcentrum@brugge.be  Op dit adres kunnen geen tickets aangekocht, noch gereserveerd worden.

 

·         Bespreekbureau, Sint-Jakobsstraat 20-26, 8000 Brugge.

Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag: 13u tot 17u. Zon- en feestdagen: 10u tot 14u. Gesloten op 25/12 en 01/01.

 

·         Helpdesk Ticketlijn: +32 (0) 50 44 30 60, bereikbaar van dinsdag tot vrijdag van 13u tot 17u, behalve op feestdagen. Op dit nummer kunnen geen tickets aangekocht, noch gereserveerd worden.

 

Versie: 02.02.2022

 

Dans in Brugge


Dans in Brugge is een samenwerking tussen Concertgebouw vzw, Cultuurcentrum Brugge (onderdeel van stad Brugge) en KAAP vzw voor de gezamenlijke communicatie en promotie van eigen dansvoorstellingen en dansproducties in Brugge.

 

Wanneer u tickets bestelt voor een dansvoorstelling of u zich inschrijft voor een relevante nieuwsbrief, kunnen de persoonsgegevens die u daarbij verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de drie organisaties van ‘Dans in Brugge’ en Brugge Plus (In&Uit Brugge) houders en verwerkers zijn. De gegevens worden enkel onderling uitgewisseld voor relevante communicatie en promotie van de activiteiten binnen ‘Dans in Brugge’. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is.

 

Gebruik van ‘cookie-technologie’


Stad Brugge maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site van Stad Brugge terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker.

 

Zonder cookies is het niet mogelijk om tickets te bestellen op deze website. De website kan geen informatie over uw bestelling meenemen naar de volgende pagina als uw cookies uitgeschakeld zijn.

 

 

Functionaris gegevensbescherming


Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt binnen het werkingsdomein van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen of het uitoefenen van een recht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dient u contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen:

 

Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO)
Adres: Ruddershove 4, 8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 73 50 E-mail: dpo@mintus.be