Cultuurcentrum Brugge

Kiss the one we are

Hiatus / Daniel Linehan / Dance On Ensemble

Het leven door de lens van de dans

Dans is een universele taal. We dansen om feest te vieren, om rust te vinden en om ons zonder woorden uit te drukken. Iedereen heeft zijn manier van bewegen en toch is het leesbaar en raakt het ons allemaal. In Kiss The One We Are onderzoeken negen dansers wat het betekent het leven en de wereld om ons heen te ervaren door de lens van de dans.

 

Sporen van dans

Dans wordt beschouwd als een efemere kunstvorm die onmiddellijk verdwijnt nadat een voorstelling is afgelopen. Maar elke danser zal je vertellen dat dans en choreografie wel degelijk sporen nalaten in het lichaam. In Kiss The One We Are verzamelt Daniel Linehan een groep dansers, elk met hun eigen unieke dansverleden. Hij nodigt hen uit om na te denken over hun verleden en de rol die dans in hun leven speelt. Waar is de dans begonnen? Waarom kiest iemand ervoor een groot deel van zijn leven te dansen? 

 

Een danser blijft altijd een danser

Voor deze voorstelling werken de dansers van Hiatus samen met leden van het Dance On Ensemble. Dit Berlijnse gezelschap voor dansers boven de 40 komt op voor de waarde van leeftijd en ervaring in de danssector. Traditioneel wordt van dansers verwacht dat ze rond hun veertigste van het podium verdwijnen - op een moment dat andere beroepen net beginnen te profiteren van hun opleiding en ervaring. Voor deze voorstelling over het geheugen van de dans, is de levenservaring van deze dansers een waardevolle kwaliteit op scène. Met name de beweging van oudere dansers heeft meerdere lagen en heeft een erg tastbare wijsheid en verfijning. 

 

De cast van Kiss The One We Are is een erg heterogene groep van uiteenlopende leeftijden, nationaliteiten en (dans)achtergronden. Linehan verweeft de rijkdom van al die diverse persoonlijke verhalen en fysieke herinneringen in een collectieve collage van verhalen. 

 

Wat beweegt ons?

‘What moves you?’ is de centrale vraag die Daniel Linehan aan elke danser stelt. Wat beweegt ons lichaam? Maar ook: wat beweegt ons emotioneel? Wat zet ons aan tot beweging in ons leven? De vraag brengt ons naar de betekenis van dans zelf. De voorstelling zet de verbindende kracht van dans in de verf – zowel verbinding met anderen, met de geschiedenis als met de wereld. 

 

Dans kan verbanden leggen tussen individuele verhalen en ze samenbrengen in een gemeenschappelijk speelveld. Dans verbindt ons met elkaar via een fysieke connectie van lichamen, op momenten van uitbarstend plezier op een dansvloer, maar vooral door de aandacht die we aan elkaar geven wanneer we samen dans beleven. In Kiss The One We Are zetten de dansers al hun zintuigen en hun hele lichaam in om teder en actief naar elkaars dansende verhalen te luisteren. 

 

Samen dansen kan ons ook in verbinding brengen met de vele verschillende dansen die voortdurend om ons heen plaatsvinden: het spel van dieren, de langzame choreografie van planten die groeien, de ritmes van de oceanen, de dans van atomaire deeltjes die onophoudelijk trillen en interageren, het verstrijken van de seizoenen en het cirkelen van planeten... Als een ritueel cirkelen deze thema’s in de voorstelling rond elkaar.

 

Dansend delen 

De dans die hieruit ontstaat is levendig en speels, is gevoelig voor de omgeving en voor de relaties die komen en gaan, staat helemaal open voor het nieuwe en het tijdelijke van elk moment, en is volledig ondergedompeld in de lichamelijke realiteit die wij allen delen. De dans omarmt het feit dat we kwetsbaar en fragiel zijn - met andere woorden: springlevend! 

 

Terwijl de performers de sporen van hun individuele en gezamenlijke geschiedenis dansen,  bouwen ze een web tussen de dans en de wereld, en nodigen ze de kijker uit om na te denken over de geschiedenis met hun eigen lichaam. Kiss The One We Are is een dans van het verleden, het heden en de toekomst van de dansers op scène – maar tegelijk ook die van het publiek. Met Kiss The One We Are maakt Hiatus een genereuze voorstelling over het belang en het universele plezier van samen dansen.

 

BIOGRAFIE Daniel Linehan / Hiatus 

Daniel Linehan groeide op in Seattle en werkte als performer in New York voor hij naar België verhuisde om te studeren aan dansopleiding P.A.R.T.S. Sindsdien werkt hij vanuit thuisbasis Brussel aan zijn oeuvre als choreograaf en danser. In 2015 richtte Linehan het gezelschap Hiatus op. Hiatus verwijst naar een ruimte voor mogelijkheden, een opening voor het onverwachte, een hiaat. Hiatus wil een opening creëren die de verbindingen tussen mensen in het hier en nu bevordert. Het werk van Hiatus bestaat uit heel gevarieerde voorstellingen en projecten, van speelse solo’s tot abstracte groepsvoorstellingen, werk met livemuziek, op bijzondere locaties of workshops met participanten van alle slag. In al zijn werken verkent Linehan op een speelse, krachtige en fysieke manier de vele lagen van het lichaam en hoe dat ons verbindt met de grotere wereld. Thema’s als ecologie, zorg, integriteit, engagement en duurzaamheid zijn hierbij nooit veraf. 

 

ARTIST STATEMENT (quotes van Daniel Linehan)

“Het antwoord op de vraag ‘wat beweegt ons’ is vaak: puur vreugde. Het plezier om het lichaam te bewegen. Ik denk dat die speelsheid, openheid, exploratie en nieuwsgierigheid iets is waar we op dit moment nood aan hebben.”

“Als je mij vraagt waarom ik dans, zal mijn antwoord misschien een dans zijn. En de dans kan het duidelijk maken: dit is waarom ik dans, dit is waarom ik mij uitdruk via het lichaam. Als ik het met woorden uitleg is het misschien te gelimiteerd.” 

 

Ruth Dupré

 

De programmatekst en inleiding worden verzorgd door het team van De Zendelingen, een productiehuis voor multimediale content over podiumkunsten en een collectief van freelancers die werken rond omkadering.