Praktische info schoolvoorstellingen

INSCHRIJVEN

Voor de inschrijvingen van de schoolvoorstellingen werken we met een loting. Vul ten laatste zondag 2 juni 2024 deze Google Form in om een lotingnummer toegewezen te krijgen.

 

Scholen met een lotingnummer worden in volgorde van de loting op volgende dagen opgebeld:
Kleuter- en lager onderwijs: op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 september 2024
Secundair onderwijs: op donderdag 12 en vrijdag 13 september 2024
(Telkens tussen 8.30 en 12.00 en 13.30 en 17.00 uur, niet op woensdagnamiddag)


Leg a.u.b. het lijstje met de gewenste voorstellingen en het juiste leerlingenaantal klaar in het secretariaat of geef daar het nummer op waar je bereikbaar bent voor overleg.

Vanaf maandag 16 september 2024 kunnen scholen zonder lotingnummer de resterende vrije plaatsen aanvragen. Mail of bel hiervoor naar lore.missinne@brugge.be, T 050 44 82 21.

Als je met je klas naar voorstellingen buiten de schooluren komt, kan je reserveren met dit formulier.

BEVESTIGING

Alle telefonische afspraken moeten op 23 september 2024 schriftelijk bevestigd zijn Pas dan is de reservering definitief. Gebruik hiervoor de juiste bevestigingsformulieren.
Twee weken vóór de geplande activiteit ontvangt de school een mail van ons met alle praktische afspraken en het lesmateriaal.

ANNULERING
Het is aanvaardbaar dat je met enkele leerlingen minder komt dan aanvankelijk opgegeven. Maar als het aantal onbezette plaatsen meer dan 10% van de gereserveerde plaatsen bedraagt, dan moeten die toch betaald worden. Annulering is slechts mogelijk tot 1 oktober 2024. Daarna wordt 90% van de gereserveerde plaatsen aangerekend.

BETALING
Bij aankomst noteren onze onthaalmedewerkers hoeveel leerlingen aanwezig zijn. Enkele weken na de voorstelling sturen we een factuur naar de school. Leerkrachten en begeleiders komen gratis mee.

SPELREGELS

Op vraag van de theatergezelschappen mogen de leerlingen meestal pas bij het begin van de voorstelling in de theaterzaal binnen. Toch vragen wij dat alle groepen bij al onze activiteiten zeker 10 minuten vooraf aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd om het juiste aantal deelnemers te noteren en om jassen en tassen in de vestiaire af te geven.

  

We verwachten dat elke leerkracht bij zijn/haar klas plaats neemt en meehelpt om de voorstelling goed en aangenaam te laten verlopen. De optredende artiesten waarderen je inspanningen om de leerlingen te leren hoe ze zich in een theater moeten gedragen. Dank om de leerlingen voor te bereiden en te motiveren. Bij elke schoolvoorstelling op deze website vind je teksten, lesmappen, recensies, foto's en filmpjes om de voorstelling voor te bereiden.

Rugzakken, grote handtassen, snoep en drankjes horen niet thuis in de theater- of filmzaal. GSM’s en smartphones ook niet. Tijdens de voorstellingen mag niet gefotografeerd of gefilmd worden.

LERARENOPLEIDING
Studenten uit de lerarenopleiding kunnen onze schoolvoorstellingen bijwonen en er eventueel een stage-opdracht aan koppelen. Inlichtingen en reservering via cultuurcentrum.scholen@brugge.be

PRIJZEN
De prijzen voor de schoolvoorstellingen zijn:
- Kleuter en lager onderwijs: 4 euro per leerling
- 1ste graad secundair onderwijs: 5 euro per leerling
- 2de en 3de graad secundair onderwijs: 6 euro per leerling
De prijzen voor de workshops zijn 5 euro per leerling.

BUSVERVOER

Cultuurcentrum Brugge organiseert busvervoer voor Brugse scholen (kleuter- en lager onderwijs) die naar de theatervoorstellingen komen.
Prijs: 1,00 euro per leerling van kleuter en lager onderwijs.
Belangrijk: vermeld duidelijk de juiste opstapplaats op het bevestigingsformulier (zeker als er ook leerlingen van een andere vestigingsplaats van je school moeten afgehaald worden.


Het Cultuurcentrum organiseert geen busvervoer voor de workshops en rondleidingen.

DYNAMO OP WEG
Cultuurcentrum Brugge is via Canon Cultuurcel geregistreerd als cultuurschakel. Dat betekent dat groepen van max. 30 leerlingen tijdens de daluren gratis met De Lijn mee kunnen tot vlakbij de verschillende theaterzalen of andere locaties van het Cultuurcentrum. Lees hierover meer op www.cultuurkuur.be/dynamoopweg.