Cultuurcentrum Brugge

Enthousiaste concessiehouder (V/X/M) MaZ gezocht

Cultuurcentrum Stad Brugge is op zoek naar een zelfstandig enthousiaste concessiehouder (V/X/M) met een groot hart voor cultuur en creativiteit voor de uitbating van de foyer in de Magdalenazaal (Magdalenastraat 27, 8200 Brugge).

Cultuurcentrum Brugge is een open cultuurhuis dat in haar dynamisch team graag een weerspiegeling ziet van de maatschappij. We moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit. Diversiteit binnen de teams van Cultuurcentrum Brugge ervaren we als een grote meerwaarde.

Wij zoeken een enthousiaste foyeruitbater (V/X/M) die


✓ cultureel geïnteresseerd is met frisse ideeën;
✓ minimaal twee jaar aantoonbare horeca-ervaring heeft;
✓ het Cultuurcafé in de MaZ kan exploiteren in zelfstandige uitbating en in het bezit is van een BTW-nummer;
✓ Een concept voorstelt dat de platgetreden paden verlaat en ruimte laat voor experiment, zowel op het vlak van uitbating (bv. sociale tewerkstelling, projectwerking met vrijwilligers,…) als op het vlak van inhoudelijke invulling (bv. festivalcafé, optredens met lokale jonge bands,…);
✓ Een drank- en eventueel eetkaart (snacks en fingerfood – geen uitgeruste keuken aanwezig, mogelijkheid tot installeren opwarmkeuken) aanbiedt, die verrassend is en in lijn met de voedselstrategie van Stad Brugge
✓ Instaat voor de uitbating van de ruimte en van die uitbating de kosten en baten voor zich neemt;
✓ Instaat voor aanvullende inhoudelijke projecten in samenspraak met het Cultuurcentrum;
✓ de minimale openingsuren respecteert, meer bepaald 1u voor aanvang van de voorstelling, tijdens pauzes en minimum 1u na einde voorstelling en rekening houdt met het sluitingsuur die door de Stad Brugge kan vastgelegd worden;
✓ niet afgeschrikt wordt door flexibele uren en weekendwerk;
✓ een betrouwbare en loyale zakenpartner is, die zich vloeiend in het Nederlands kan uitdrukken;
✓ voorziet in de nodige uitrusting (exploitatiematerieel, toestellen, frigo’s en tapinstallatie, meubilair voor foyer en buitenruimte);
✓ eventueel personeel of medewerkers aanstelt die beantwoorden aan onze voorwaarden;

Het is essentieel dat de uitbater meedenkt en meewerkt aan de realisatie van de strategische nota van Cultuurcentrum Brugge. Het Brugse cultuurhuis ziet deze uitbating als een plaats van ontmoeting. In de eerste plaats en prioritair op voorstellingsdagen, voor en na de voorstellingen. Bij voorstellingen: zowel eigen programmatie van Cultuurcentrum Brugge als evenementen van zaalhuurders.

De uitbater denkt mee over een verandering en verruiming van de openingsuren, de betekenis en uitstraling van de foyer. Openingsuren hoeven zich dan ook niet te beperken tot enkel voorstellingsdagen. Evenementen bij eigen voorstellingen Cultuurcentrum en zaalverhuur genieten steeds voorrang om gebruik te maken van foyer. Alle overige openingsmomenten moeten in overleg met Cultuurcentrum Brugge bekeken worden i.f.v. compatibiliteit met de voorstellingen.Wij bieden:

✓ het exclusief recht tot uitbating van de foyer van de Magdalenazaal. Dit recht wordt toegekend vanaf 1 september 2023, gedurende 9 jaar (met mogelijkheid tot 2x verlenging).
✓ Exploitatieruimte bestaande uit een foyerruimte van 230m², bar 16,1 m², berging 35,9 m² en een terras van 80m² dat paalt aan een nieuw aangelegd park met speelplein en skatepark.
✓ Brandbeveiligingsintallatie en inbraakbeveiliging.
✓ Verwarming en waterverbruik (inbegrepen in concessievergoeding, niet meer afzonderlijk te betalen)

Wens je graag bijkomende info te ontvangen of een plaatsbezoek te maken? Neem dan contact op met lieselot.decoster@brugge.be.

Het inschrijvingsformulier wordt ingediend via e-tendering samen met een

- Uitgebreid curriculum vitae met opgedane ervaring en referenties
- een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op limietdatum voor ontvangst van de offertes.
- Bod van concessievergoeding (exclusief BTW) op jaarbasis. De minimum-instelprijs voor deze concessie bedraagt 9.000 € per jaar (excl. BTW)
- Ondernemingsplan (op te maken volgens de vermelde punten in hoofdstuk 9 van het lastenkohier)

Meer informatie en inschrijving via https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98608-2023:TEXT:NL:HTML.

Selectie

Voorafgaand aan de beslissing van toewijzing zullen de weerhouden kandidaat-concessiehouders uitgenodigd worden om hun aanbod aan een jury toe te lichten.

Bij de selectie wordt rekening gehouden met de visie op de uitbating, persoonlijkheid, professionaliteit of ervaring en de affiniteit met het culturele veld. De uitbating van de foyer dient aan te sluiten op het cultureel profiel en de diverse publieksgroepen van Cultuurcentrum Brugge, een weerspiegeling van het culturele profiel van de zaal.

Stad Brugge behoudt zich het recht voor een bod te weigeren dat niet voldoet aan de inschrijvings-modaliteiten of dat onvoldoende is uitgewerkt om te kunnen beoordelen. Kandidaturen van personen of bedrijven die in staat van faillissement of vereffening verkeren of die een veroordeling opliepen voor misdrijven die de professionele integriteit aantasten, worden evenmin in overweging genomen.De offertes mogen alleen ingediend worden via de e-tendering internetsite en dit uiterlijk 8 mei 2023 om 14u.

Stad Brugge behoudt zich het recht voor een bod te weigeren dat niet voldoet aan de inschrijvings-modaliteiten of dat onvoldoende is uitgewerkt om te kunnen beoordelen. Kandidaturen van personen of bedrijven die in staat van faillissement of vereffening verkeren of die een veroordeling opliepen voor misdrijven die de professionele integriteit aantasten, worden evenmin in overweging genomen.