D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

19 april t.e.m. 21 juni 2015

« terug naar overzicht

DE GESCHREVEN STAD

ikv 'Selected by'-programma Triënnale Brugge 2015

De Geschreven Stad is een tentoonstelling over de invloed van politiek op een land en zijn inwoners.

In De Geschreven Stad zijn werken te zien van meer dan twintig (vooral) internationale kunstenaars.
De tentoonstelling is opgedeeld in drie luiken. In het eerste deel staat de politieke redevoering centraal. Een tweede insteek is de uitvoering van de politieke standpunten of het partijprogramma en wat de gevolgen zijn voor de stad of een land en zijn inwoneres. De derde invalshoek is de reactie van de burger en van de kunstenaar op bepaalde politieke beslissingen.

Als bezoeker van De Geschreven Stad maak je een reis door de tijd, je ziet werken van tragediedichters uit de Griekse oudheid, propagandaposters van verschillende regimes, video-installaties en andere voorbeelden uit de hedendaagse kunst en literatuur.
Aan de hand hiervan worden verbanden getoond tussen verschillende politieke overtuigingen.

‘De Geschreven Stad’ met werk van o.a. Ayman Baalbaki, Ragip Basmazölmez, Lutz Becker, Joseph Beuys, Ali Cherri, Tom Dale, Wim Delvoye, Loek Grootjans, Lawrence Abu Hamdan, Rana Hamadeh, Hazem Harb, Emilio López-Menchero, Nils Norman, Dominic McGill, Stefano Lupitani, Amina Menia, Wesley Meuris, Mir-Hossein Mousavi, William Pope.L, Société Réaliste, Raeda Saadeh, Walid Siti, Vladimir Tatlin & Tala Vahabzadeh.

Opening: zondag 19 april 2015 om 11.00 uur door de heer Renaat Landuyt, Burgemeester
Inhoudelijke toelichting: Michel Dewilde, curator Triënnale Brugge 2015
Performance: Rana Hamadeh (duur: 50’)

Rondleiding met gids op zondag 14 en zondag 21 juni, telkens om 11.00 uur. 

Gratis, maar inschrijven is nodig en kan via sara.colpaert@brugge.be of 050 44 30 52.


La Ville Ecrite est une exposition qui explore l’influence de la politique sur un pays et ses habitants.

La Ville Ecrite montre des œuvres de plus de 20 artistes (surtout) internationaux. L’exposition se compose de trois volets, dont le premier est consacré au discours politique. La deuxième partie traite de la réalisation de décisions ou programmes politiques et de leur influence sur la ville/le pays et ses habitants. Le dernier volet montre la réaction de l’homme et de l’artiste sur certaines décisions politiques.

Visitez La Ville Ecrite et faites un voyage à travers le temps : vous verrez des œuvres des tragédiens de l’antiquité grecque, des posters de propagande pour différents régimes, des installations vidéo et d’autres formes d’art et de littérature contemporains.
Ainsi, cette exposition démontre les liens qui existent entre différentes convictions politiques.


Die geschriebene Stadt ist eine Ausstellung über den Einfluss der Politik auf ein Land und seine Einwohner.

Die geschriebene Stadt  zeigt Werke von mehr als zwanzig (überwiegend) internationalen Künstlern. Die Ausstellung besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil handelt über die politische Rede. Im zweiten Teil wird die Ausführung von politischen Entscheidungen oder von Parteiprogrammen beleuchtet. Auch wird untersucht, was die Folgen sind für die Stadt/das Land und für die Einwohner. Der dritte Teil zeigt die Reaktion des Bürgers und des Künstlers auf bestimmte politische Entscheidungen.

Die geschriebene Stadt nimmt Sie mit auf eine Zeitreise und zeigt Werke von Tragödiendichter der griechischen Antike, Propagandaplakate für verschiedene Regimes, Videoinstallationen und sonstige gegenwärtige Formen von Kunst und Literatur.
Anhand dieser Ausstellung  entdecken Sie, dass es zwischen unterschiedlichen politischen Gesinnungen doch mehrere Berührungspunkte gibt.


The Written City is an exhibition about the influence of politics on a country and its inhabitants.

The Written City displays works by more than twenty (mainly) international artists. The exhibition consists of 3 parts. The first part is dedicated to the political speech. The second part deals with the realization of political decisions and party programmes and the effects on the city or country and its inhabitants. The third part focuses on the reaction of the citizen and of the artist to certain political decisions.

The Written City takes you on a journey through time, displaying works by Greek tragedy writers, propaganda posters for various regimes, video installations and other modern works of art and literature. In doing so, this exhibition clearly illustrates that there are similarities between differing political convictions. 


19 april t.e.m. 21 juni 2015
dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur
gesloten op dinsdag
uitzonderlijk gesloten op 14 mei 2015
Prijs
gratis
Locatie
Hallen Belfort
Markt 7
8000 Brugge
Documenten